Klienci indywidualni

Firma GEO-NOVUM oferuje usługi w zakresie:
 1. Geodezyjnych prac podstawowych w tym:

  • mapy sytuacyjno-wysokościowe
  • mapy do celów projektowych
  • numeryczne modele terenu
 2. Budowy i potrzebnej dokumentacji:

  • tyczenie budynków mieszkalnych, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, sieci uzbrojenia
  • terenu, przyłączy
  • sporządzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej
 3. Wyceny nieruchomości w tym:

  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienie znaków granicznych
  • wyznaczenie punktów granicznych
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
Wykonujemy również inne pomiary i prace geodezyjne w zależności od potrzeb klientów.