Przedsiębiorcy

Firma GEO-NOVUM oferuje usługi w zakresie:
 1. Geodezyjnej obsługi inwestycji w tym:

  • tyczenie budynków oraz obiektów inżynierskich,
  • pomiary kontrolne w trakcie inwestycji oraz inwentaryzacje powykonawcze
  • pomiary przemieszczeń oraz osiadań budowli i urządzeń
  • pomiary pionowości obiektów wysmukłych
  • pomiary elewacji oraz opracowanie modeli 3D
  • pomiary objętości mas ziemnych
  • pomiary torowisk, suwnic
  • pomiary powierzchni oraz sporządzenie kart lokali
 2. Obsługi geodezyjno-prawnej w tym:

  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienie znaków granicznych
  • wyznaczenie punktów granicznych
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
 3. Geodezyjnych prac podstawowych w tym:

  • mapy sytuacyjno-wysokościowe
  • mapy do celów projektowych
  • numeryczne modele terenu
Wykonujemy również inne pomiary i prace geodezyjne w zależności od potrzeb klientów.